POZÍCIÓ --->   HírekIntézményünkben folyamatban van egy komplex népegészségügyi projekt (EFOP-1.8.0-VEKOP-17-000001-2017), amelynek egyik témája a hazai ivóvíz ólomtartalmának és ezáltal a lakosság ólomterhelésének vizsgálata, mivel korábbi kutatási eredmények már kimutatták a túlzott ólombevitelnek az emberi szervezetre gyakorolt káros hatásait. 
 
A legfontosabb tudnivaló, hogy a csapvizekben jellemző ólomtartalom elsősorban a várandósok és 3 év alatti kisgyermekek esetén okozhat egészség-problémát, ugyanis a magzat és a kisgyermek szellemi fejlődésére lehet ártalmas hatással, de a felnőtteknél is számos egészségkockázattal jár. 
 
Az ivóvíz ólomtartalma jogszabály szerint legfeljebb 10 µg/l lehet. Az ivóvíz rendszeres ellenőrzéséből származó eredmények alapján ezen határérték feletti ólomtartalmú minták aránya országosan csupán 1 és 2 százalék közötti, azonban az ólom elsősorban a régi épületekben helyenként még meglevő ólomcsövekből, illetve egyéb épületen belüli szerkezeti anyagokból kerülhet az ivóvízbe, így a rutinszerűen végzett ellenőrzés nem alkalmas az ólom által érintett területek országos felmérésére, illetve az érintett populáció becslésére. A reprezentatív országos felméréshez mindenképpen szükséges célzott monitorozás a kiválasztott mintaterületeken.

 
A projekt keretében ezért egy ún. feltáró monitoring vizsgálatot végzünk, amely során 6 hónapon keresztül, havonta egy alkalommal szakképzett munkatársaink a vizsgálatban részt venni szándékozó kerületi lakosok otthonaiban előre egyeztetett időpontban személyesen vesznek mintát az ivóvízből. Egy mintavételi napon 20 lakásban van lehetőségünk vizsgálatot végezni. A mintaterületek – melyek közé az alábbiak alapján Abony is bekerült - kiválasztásánál az alábbi szempontokat vettük figyelembe:·         település típus·         ólomcsövek jelenlétének kockázata az épületeken belül·         ólomcsövek jelenlétének kockázata a települési elosztóhálózatban·         települési vízminőség.
 
 
Ahhoz, hogy sikeres legyen a reprezentatív felmérés, az adott mintaterületen élők körében minél nagyobb számú jelentkezőre van szükség. Az eredményekről minden esetben tájékoztatjuk a jelentkezőt. Jelen levelünk mellékletét képezi egy szóróanyag és egy plakát, amelyen részletes információt találnak a feltáró monitoring során végzett vizsgálatról, annak menetéről, illetve a konkrét jelentkezés módjáról is.  

 
Kérjük, hogy amennyiben van rá lehetőségük, az önkormányzattal kapcsolatba kerülő lakosok számára a szóróanyagot és plakátot tegyék elérhetővé intézményükben, illetve az Önök által használható egyéb, a közönségünket, közösségüket célzó tájékoztató felületeken. Mindemellett küldünk egy rövidebb összefoglaló anyagot magáról a programról egy képpel, amelyet akár az újságban vagy honlapjukon közzé tudnak tenni. Honlapunkon további információt talál a projektről, az ivóvíz ólomtartalmának országos felmérését célzó feltáró monitoringról, valamint cím szerint kereshet az előzetes ólomkockázati térképen, és néhány válasz megadásával a saját kockázatairól is információt kaphat: 

 
 
 
 
   
Hozzászólás: 0 Írta Lőrinczy Veronika  /   2020.február.03.hétfő - 20:21:49
Nyomtatóbarát változat email valakinek

Az abonyi Kinizsi Pál Gimnáziumban magas szintű oktatás folyik, melynek legjobb fokmérője, hogy az itt végzett diákok többsége oda nyer felvételt, ahová készül, és ahol továbbtanulni szeretne. 

Az elmúlt tanévben a nyelvi előkészítő osztályban érettségizett diákok 65%-a szerzett középfokú komplex nyelvvizsgát és 60%-a tanul tovább a tervei szerint. Jellemzően mezőgazdasági mérnök, a hadtudományi és honvédtisztképző karon katonai logisztika és katonai üzemeltető, programtervező-informatikus, mérnökinformatikus, óvodapedagógus, sport- és rekreációszervező, villamosmérnök szakokat választották, illetve néhányan OKJ-s képzésben vesznek részt. A továbbtanuló általános iskolások közül várják azokat a diákokat, akik a kihívásokkal teli korunkban nyugodt, kiegyensúlyozott körülményeket keresnek középfokú tanulmányaikhoz. 

Január 18-án több, mint száz diák vesz részt az iskolában írásbeli felvételi vizsgán. Kavecsánszkiné Pál Erika igazgatónőt kérdeztem arról, hogy mi vár azokra a diákokra, akik az abonyi gimnáziumot választják, hogy miben más ez a suli, mint a többi, és miért érdemes itt tanulni. 

Itt a nyelvi előkészítő osztályban olyan intenzitással tanulják a diákok mindkét idegen nyelvet, a németet és az angolt is, hogy középiskolai tanulmányaik alatt tudnak a fő idegennyelvből középfokú komplex nyelvvizsgát tenni. Egyre többen választják a német nyelvet érettségi tantárgyként és nyelvvizsgára is. A tavalyi évben, a nyelvi előkészítő osztállyal induló osztályban érettségizett 20 diákból 13 nyelvvizsgával zárta a gimnáziumi tanulmányait. Van, aki emelt szintű angol érettségit tesz, és így szerez nyelvvizsgát. Ez nagyon fontos, mert be lehet számíttatni a továbbtanuláskor. Négy angol és két német tanárunk van. A következő tanévtől ismét indul az öt évfolyamos nyelvi előkészítős osztály. Ennek már nagy hagyománya van, nagyon keresett a diákok és szüleik körében. Ezen kívül indul négy osztályos gimnáziumi osztályunk is, hagyományos tantervvel. Ez az osztályunk többnyire az érettségire készít fel, majd szakmát tanulnak a diákok, néhányan nyelvvizsgáznak, továbbtanulnak. Nálunk lehet honvédelmi alapismeret tantárgyat is tanulni, vannak Ceglédről is diákjaink, akik kifejezetten ezért jönnek hozzánk. Ez jó alapot adhat arra, hogy később katonai, vagy rendőri pályát válasszon magának a diákunk. Továbbtanulnak diákjaink a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtitsztképző karon, az Altisztképzőn, illetve választhatják a Rendőrtiszti kart is. Rendszeres kapcsolatban vagyunk az MH 86-os Szolnoki Helikopter Bázissal. Mádi Lajos alezredes úr a kapcsolattartónk, és személyes kapcsolatunk van dr. Koller József dandártábornok úrral is. Az iskolánkban kiváló pedagógusok dolgoznak, négyünknek mesterfokozata van. Sokan nagy tapasztalattal rendelkeznek, és büszkén mondhatom, hogy több olyan tanárunk van, aki nálunk volt gimnazista, és innen ment felsőfokú iskolába. Az iskola méretéből és a szemléletmódból is adódik, hogy amennyiben a diák igényli, és valóban partner benne, akkor személyesen, külön is foglalkozunk vele, segítünk neki a felkészülésben.”- mondta el lapunknak Kavecsánszkiné Pál Erika igazgatónő. 

A Kinizsi Pál Gimnázium híreivel későbbi lapszámainkban folyamatosan találkozhatnak! Keressék fel az iskola honlapját is: http://www.kinizsi-abony.hu/new/ 

Lőrinczy Veronika
   
Hozzászólás: 0 Írta Lőrinczy Veronika  /   2020.február.03.hétfő - 19:04:14
Nyomtatóbarát változat email valakinek

Hírkategóriák