POZÍCIÓ --->   Hírek


Kérem a teljes páláyázati kiírásért Kattintson a képre!
lelekmozg.png
   
Hozzászólás: 0 Írta admin  /   2021.április.15.csütörtök - 23:57:28
Nyomtatóbarát változat email valakinek

A Kormány jelenlegi rendelkezései szerint az Abonyi Óvodák 2021.04.19-től a megszokott nyitva tartással 600-1700 óráig fogadják az óvodás gyermekeket, a saját óvodai csoportjaikban. A gyermekek fogadása a pandémia alatt kialakított, megszokott rendben történik. A járványügyi adatokat figyelembe véve, nagy tisztelettel megkérünk mindenkit csak egészséges családokból, egészséges gyermekeknek kérjék az ellátását. 
 
Eddigi megértő, együttműködő támogatásukat megköszönve, tisztelettel:
 
 
 
                                                                                                                                                                                 Abonyi Óvodavezetők

 
   
Hozzászólás: 0 Írta admin  /   2021.április.15.csütörtök - 23:34:26
Nyomtatóbarát változat email valakinek


Abony Város Önkormányzat (székhely: Abony, Kossuth Lajos tér 1.) Képviselő-testülete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 12/2017.(VII.03.) önkormányzati rendelet 4. sz. mellékletében meghatározott Vagyongazdálkodási Liciteljárási Szabályzat alapján egyfordulós, nyílt liciteljárás keretében elidegenítésre meghirdeti az Abonyi Üzleti Park-ban található, az alábbiakban felsorolt ingatlanokat.
   
Hozzászólás: 0 Írta admin  /   2021.április.15.csütörtök - 13:38:22
Nyomtatóbarát változat email valakinek

Hatályba lépett a Kormány 166/2021. (IV. 7.) Korm. rendelete a védelmi intézkedések meghosszabbításáról.
 
A Korm. rendelet értelmében a Kormány – az Operatív Törzs javaslatára – a védelmi intézkedéseket 2021. április 19. napjáig fenntartja:
 
 • Hatályban maradnak a maszkviselésre vonatkozó szabályok, a települések belterületén, az utcán és a közterületen továbbra is kötelező az orrot és szájat eltakaró maszk használata.
 • Közterületen és nyilvános helyen továbbra is mindenki köteles – a közös háztartásban élők kivételével – legalább 1,5 méter távolságot tartani.
 • Szabadidős sport tevékenység – a kijárási tilalmon kívüli időszakban – továbbra is folytatható egyedül vagy ugyanazon háztartásban élőkkel, azzal a feltétellel, hogy másoktól legalább 1,5 méter távolságot kell tartani.
 • Vendéglátó üzletekben továbbra is csak az ott dolgozók tartózkodhatnak, a vendégek kizárólag az elvitelre alkalmas ételek kiadása és szállítása érdekében, az ehhez szükséges időtartamig mehetnek be.
 • Szállodák és fitnesztermek továbbra sem fogadhatnak vendégeket.
 
                                                                                                 Pető Zsolt                                                                  dr. Gáspár Anita                                                                                         polgármester                                                                         jegyző
   
Hozzászólás: 0 Írta admin  /   2021.április.09.péntek - 01:13:19
Nyomtatóbarát változat email valakinek

A Magyar Közlöny 2021. évi 51. számában kihirdetésre került a védelmi intézkedések lépcsőzetes feloldásának első fokozatáról szóló 144/2021. (III. 27.) Korm. rendelet.
 
A Korm. rendelet a jelenleg hatályban lévő védelmi intézkedések enyhítését, a rendelkezések hatályba lépését a 2,5 millió COVID-19 elleni oltóanyaggal történő védőoltás első dózisa beadásához kötötte.
 
2021. április 06-án megjelent a belügyminiszter 1/2021. (IV. 6.) BM határozata a védelmi intézkedések lépcsőzetes feloldásának első fokozatáról szóló 144/2021. (III. 27.) Korm. rendelet 2. alcíme, 3. alcíme, 13. §-a és 14. §-a hatálybalépéséről.
 
A kormányhatározat megállapítja, hogy a 2,5 millió COVID-19 elleni oltóanyaggal történő védőoltás első dózisa beadásának napja, mint hatálybalépési feltétel 2021. április 6. napján bekövetkezett, ezáltal a védelmi intézkedések lépcsőzetes feloldásának első fokozatáról szóló 144/2021. (III. 27.) Korm. rendelet 2. alcíme, 3. alcíme, 13. §-a és 14. §-a hatálybalépésének naptári napja 2021. április 7-e.
 
A 144/2021. (III. 27.) Korm. rendelet 2021. április 07-én hatályba lépő rendelkezései:

 • a kijárási tilalom kezdete este 10 óra, a vége továbbra is reggel 5 óra,
 • a szolgáltatásokkal kapcsolatos ideiglenes védelmi intézkedések megszűnnek,
 • a személyes megjelenést igénylő szolgáltatás céljára szolgáló helyiség vagy helyszín nem köteles zárva tartani,
 • a személyes megjelenést igénylő szolgáltatás céljára szolgáló helyiségben vagy helyszínen – a 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet 3. §-ára figyelemmel – a szolgálatás nyújtása és a szolgáltatás igénybevétele megengedett,
 • az üzletek kötelező zárva tartási időszaka az este 9.30 óra és reggel 5 óra közötti időszak,
 • reggel 5 óra és este 9.30 óra közötti időben – az e rendelet, valamint a védelmi intézkedések ideiglenes szigorításáról szóló 104/2021. (III. 5.) Korm. rendelet rendelkezéseire figyelemmel – megengedett az üzletekben tartózkodás és vásárlás,
 • reggel 5 óra és este 9.30 óra között az üzlet az e rendeletben meghatározott ideiglenes védelmi intézkedések végrehajtása és betartása esetén tarthat nyitva, Az e rendeletben meghatározott ideiglenes védelmi intézkedések végrehajtását és betartását nem vállaló üzletben az ott foglalkoztatottak kivételével tilos tartózkodni és az üzlet köteles zárva tartani.
 • a vendéglátó üzletben való tartózkodás az elvitelre alkalmas ételek kiadása és szállítása érdekében, az ehhez szükséges időtartamig megengedett. A vendéglátó üzlet e rendelet alkalmazásában nem minősül üzletnek,
 • 10 m2-es vagy ennél kisebb vásárlótérrel rendelkező üzlet vásárlóterében az ott foglalkoztatottokon kívül egy időben egy vásárló tartózkodhat,
 • 10 m2-t meghaladó vásárlótérrel rendelkező üzlet vásárlóterében az ott foglalkoztatottokon kívül egy időben legfeljebb átlagosan 10 m2-ként egy vásárló tartózkodhat,
 • 10 m2-es szabály alkalmazása során a 14. életévet be nem töltött kiskorút, a 65. életévét meghaladott személy segítőjét és a fogyatékossággal élő személy segítőjét nem kell figyelembe venni,
 • az üzlet üzemeltetője, illetve vezetője köteles gondoskodni arról, hogy a bejutásra várakozók – a közös háztartásban élők kivételével – egymástól 1,5 méteres távolságot tartsanak, a vásárlók számára a kézfertőtlenítés lehetősége az üzlet vásárlóterében folyamatosan biztosított legyen, az üzlet vásárlóterében a felületek fertőtlenítése folyamatos legyen és a bevásárláshoz használt eszközök (kocsi, kosár) fertőtlenítése folyamatosan megtörténjen,
 • olyan üzlet, amely nem rendelkezik vásárlótérrel, abban az esetben tarthat nyitva, ha az üzlet üzemeltetője, illetve vezetője gondoskodik arról, hogy a várakozók – a közös háztartásban élők kivételével – egymástól a 1,5 méteres távolságot folyamatosan tartsák.
 
A maszkviselés helyi szabályairól szóló 21/2020. (XII. 16.) önkormányzati rendelet rendelkezései továbbra is érvényben vannak.
 
Továbbra is kísérjék figyelemmel a hivatalos kormányzati tájékoztató oldal (https://koronavirus.gov.hu) és az önkormányzat közleményeit.
 
Vigyázzanak magukra! Vigyázzanak egymásra!
 
 
 
                                                                                                         Pető Zsolt                                                                  dr. Gáspár Anita                                                                                                                                      polgármester                                                                          jegyző
   
Hozzászólás: 0 Írta admin  /   2021.április.07.szerda - 15:11:47
Nyomtatóbarát változat email valakinek

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) tájékoztatása szerint a KSH Abony településen a hivatal elnöke által 2021-re engedélyezett, önkéntes adatszolgáltatáson alapuló lakossági adatfelvételeket hajt végre, a korábbi évek gyakorlata szerint.
 
A felvételek Országos Statisztikai Adatfelvételi Program (OSAP) szerinti nyilvántartási számai és megnevezései a következők: 
 
1539 Munkaerő-felmérés és kiegészítő felvételei – havi rendszerességű
1942 A lakosság utazási szokásai – 2021. április, július, október, 2022. január hónapokban, negyedéves gyakoriságú 
2003 Felmérés a Háztarások Információs és Kommunikációs Technológiai eszközhasználatáról 
– 2021. április-június
2154 Háztartási Költségvetési és Életkörülmény Adatfelvétel, éves kikérdezés – 2021. április-május 
 
Az összeírási munkát a Központi Statisztikai Hivatal megbízásából a Statek Statisztikai Elemző Központ Kft. (Statek Kft.) fényképes igazolvánnyal ellátott kérdezői végzik.
 
A járványügyi helyzetre tekintettel az adatszolgáltatóknak lehetőségük lesz a telefonon keresztüli válaszadásra, valamint egyes adatgyűjtések esetében a Központi Statisztikai Hivatal kéri, hogy a kérdőívek weben történő önkitöltési lehetőségét részesítsék előnyben.
 
A válaszadásra kijelölt háztartások kiválasztása véletlenszerű mintavétellel történik az ország különböző településein. Az adatfelvételekből származó eredmények nélkülözhetetlenek a társadalom jellemzőinek feltérképezésében.
 
A kapott adatokat a Központi Statisztikai Hivatal a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény, valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelet (általános adatvédelmi rendelet, GDPR) előírásának megfelelően bizalmasan kezeli, azokat más szervek, személyek részére nem szolgáltatja ki. Az eredményeket név és egyedi adatok nélkül, összesített statisztikai táblázatokban kerülnek nyilvánosságra.
 
A KSH munkanapokon hétfőtől csütörtökig 8:00 és 16:30 óra között, pénteken 8:00 és 14:00 óra között a +36 80 200-766-os (3-as mellék) telefonszámon, illetve a lakinfo@ksh.hu email címen ad további felvilágosítást.
 
Az adatgyűjtés módszertanával és a kutatási eredményekkel kapcsolatosan a www.ksh.hu internetes oldalon található Adatszolgáltatóknak/Adatszolgáltatás teljesítése/Elektronikus lakossági adatgyűjtések menüpont nyújt tájékoztatást.
 
 
 
                                                                                                                                                                dr. Gáspár Anita jegyző


   
Hozzászólás: 0 Írta admin  /   2021.április.07.szerda - 08:30:53
Nyomtatóbarát változat email valakinek

Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus-világjárvány elleni védekezés meghatározó része hazánk lakosságának a koronavírus elleni védőoltással történő minél nagyobb arányú beoltottsága, amely elősegíti a koronavírus terjedésének megfékezését és a veszélyhelyzet miatti korlátozások idővel történő mérséklését, feloldását.
 
A koronavírus elleni védőoltásra már több, mint hárommillió ember regisztrált, akik közül több, mint 1,7 millióan már megkapták legalább az első védőoltást.
 
A Kormányzati Tájékoztatási Központ közleménye szerint minden olyan 65 év feletti állampolgár, aki még nem regisztrált az oltásra, postai úton újra megkapja a regisztrációs lapot.
 
Ugyanakkor vannak olyan állampolgárok, akik nem rendelkeznek megfelelő eszközzel vagy digitális ismeretekkel, ezért nem tudtak még regisztrálni a vakcinainfo.gov.hu oldalon.
 
Abony város vezetése segítséget kíván nyújtani mindazoknak, akik szeretnének regisztrálni a koronavírus elleni oltásra, azonban fenti okok miatt ezt még nem tudták megtenni.
 
A Hivatal munkatársai segítséget nyújtanak a regisztrációhoz munkaidőben (hétfőn 8-18 óra, keddtől szerdáig 8-16 óra, csütörtökön 8-15 óra és pénteken 8-12.30 óra között) a járványügyi szabályok betartásával személyesen vagy meghatalmazott útján a portaszolgálaton, vagy telefonon (53/360-135).
 
A jelentkezés során az alábbi adatokat kell megadni: név, lakcím, életkor, e-mail cím, telefonszám, TAJ szám, ezért a regisztrációhoz személyi igazolvány és lakcímkártya, TAJ szám, valamint e-mail cím, illetve, ha nem személyesen járnak el, meghatalmazás szükséges.
 
Abban az esetben, ha az igénylőnek nincs e-mail címe, az adatvédelmi szabályok betartásával a Hivatal munkatársai segítenek azt létrehozni.
 
 
 
Abony, 2021. március 25.
 
                                                                           Pető Zsolt                                                                                 dr. Gáspár Anita                                                                                                                                        polgármester                                                                                       jegyző
  
 
   
Hozzászólás: 0 Írta admin  /   2021.március.29.hétfő - 23:13:37
Nyomtatóbarát változat email valakinek

Hirdetmény a 2021/2022. nevelési év óvdoai beiratkozásának rendjéről
A nevelés-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet 20.§(1) bekezdése, valamint a 2021/2022. nevelési, illetve tanévre történő óvodai, valamint általános iskolai beiratkozásról szóló 19/2021.(III.10.) EMMI határozat alapján Abony Város Önkormányzata fenntartásában működő óvodák beiratkozásának rendjét az alábbiak szerint határozom meg.
 
Óvodai felvétel, óvodai jogviszony létesítése

A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától lagalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt.
Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.
Az óvoda köteles felvenni, átvenni azt a gyermeket, aki életvitelszerűen az óvoda körzetében lakik, vagy tartózkodik.
 
A beiratkozás időpontja
 
A 2021/2022. nevelési évre történő óvodai beiratkozásra az alábbi időpontokben kerül sor:
 
                                            2021. április 26. (hétfő)
                                            2021. április 27. (kedd)
                                            2021. április 28. (szerda)
                                            2021. április 29. (csütörtök)
                                            2021. április 30. (péntek)
 
A vészhelyzetre zekintettel az óvodai beiratkozásra elsősorban elektronikus úton van lehetőség. A beiratkozáshoz szükséges szülői szándéknyilatkozat Abony város hivatalos weboldaláról (www.abony.hu) letölthető, vagy átvehető az Abonyi Polgármesteri Hivatatal portaszolgálatán. A kitöltött szándéknyilatkozatot a választott óvoda e-mail címére szükséges megküldeni, de leadható a Hivatal portaszolgálatán is:
 
Abonyi Gyöngyszemek Óvoda:  abonyigyongyszemek@gmail.com
 
Abonyi Pingvines Óvoda és Bölcsőde:  pingvinesovi@gmail.com
 
Abonyi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde:  szivavanyovoda.abony@gmail.com
 
A jelentkezésre személyes úton is van lehetőség a járványügyi szabályok betartása mellett előzetesen telefonon egyeztetett időpontban az alábbi helyszíneken:
 
Abonyi Gyöngyszemek Óvoda
2740 Abony, Köztársaság út 11/a
06-70/658-2956; 06-53/360-211
 
Abonyi Pingvines Óvoda és Bölcsőde
2740 Abony, Bethlen Gábor utca 3-5.
06-53/360-132
 
Abonyi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde
2740 Abony, Tószegi út 58/A
06-53/360-825
 
A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:
 
a gyermek nevére kiállított személyazonosságot igazoló hatósági igazolványok, lakcímet igazoló hatósági igazolvány, TAJ kártya, születési anyakönyvi kivonat,
 
a szülő személyazonosságát igazoló hatósági igazolványok és lakcímet igazoló hatósági igazolvány.
 
A beiratkozáshoz szükséges iratok bemutatására a gyermek első óvodai nevelésének napján kerül majd sor.
 
A szülő -a bölcsődei ellátásban részesülő gyermek kivételével - az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét köteles beíratni a települési önkormányzat vagy a fenntartó által közzétett közleményben vagy hirdetményben meghatározott időpontban, vagy az óvodalátogatási kötelezettség alól felmentését kérni.
A szülő - tárgyév május 25. napjáig benyújtott - kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, a Pest Megyei Kormányhivatal általános illetékességgel eljáró járási hivatala felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei sajátos helyzete indokolja.
A napi négy órában óvodában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni az Oktatási Hivatalt (1055 Budapest, Szalay utca 10-14.). A bejelentéeket egy elektronikus űrlap kitöltésével, valamint - a nyomtatást követő - postai beküldésével lehet teljesíteni (elérhetősége: WWW.oktatas.hu oldal Köznevelés menüpont/Külföldre távozás bejelentése).
 
Az óvodáztatási kötelezettség nem teljesítése esetén alkalmazható jogkövetkezmények
 
Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be, a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértéi nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § (1) bekezdés a) pontja értelmében szabálysértést követ el.
 
 
 
 
   
Hozzászólás: 0 Írta admin  /   2021.március.27.szombat - 05:56:44
Nyomtatóbarát változat email valakinek


Abony Város Önkormányzat (székhely: Abony, Kossuth Lajos tér 1.) Képviselő-testülete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 12/2017.(VII.03.) önkormányzati rendelet 4. sz. mellékletében meghatározott Vagyongazdálkodási Liciteljárási Szabályzat alapján egyfordulós, nyílt liciteljárás keretében elidegenítésre meghirdeti az Abonyi Üzleti Park-ban található, az alábbiakban felsorolt ingatlanokat.
   
Hozzászólás: 0 Írta admin  /   2021.március.18.csütörtök - 09:28:19
Nyomtatóbarát változat email valakinek

A 2021/20222. tanévre történő általános iskolai beiratkozásra az alábbi időpontokban kerül sor:

2021. április 15. (csütörtök) 8.00 - 19.00 óra között

2021. április 16. (péntek) 8.00 - 18.00 óra között


   
Hozzászólás: 0 Írta admin  /   2021.március.16.kedd - 10:48:04
Nyomtatóbarát változat email valakinek

A védelmi intézkedések ideiglenes szigorításáról szóló 104/2021. (III. 5.) Korm. rendelet 11. § (2) bekezdése alapján az óvodákban rendkívüli szünet van érvényben.
 
A védelmi intézkedések ideiglenes szigorítása idején a gyermekfelügyeletről szóló 111/2021. (III. 6.) Korm. rendelet az intézményvezető jogkörében írja elő a gyermekfelügyelet megszervezését, elsősorban a védekezésben érintett munkakörökben, valamint a 104/2021. (III. 5.) Korm. rendelet által érintett munkakörökben dolgozó szülők gyermekei részére városi/intézményi keretek között.
 
Kérjük, hogy aki a hivatkozott kormányrendeletek értelmében jogosult az óvodai gyermekfelügyeletre 2021.03.08.-án hétfőn 800-1200 között írásbeli kérelemmel forduljon az intézmények vezetőihez.
 
A gyermekek étkeztetése a megbeszéltek szerint továbbra is biztosított.
 
Abonyi Gyöngyszemek Óvoda    abonyigyongyszemek@gmail.com  53/360-211
 
Abonyi Pingvines Óvoda   pingvinesovi@gmail.com  53/360-132
 
Abonyi Szivárvány Óvoda szivarvanyovoda.abony@gmail.com  53/360-825
 
 
 
 
Abony, 2021. 03. 07.
 
                                                                                                                                   Tisztelettel: Abonyi Óvodavezetők
   
Hozzászólás: 0 Írta admin  /   2021.március.07.vasárnap - 14:09:40
Nyomtatóbarát változat email valakinek

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Marsalné Kovács Judit főépítész asszony hétfőnként 13.00 és 18.00 óra között tart ügyfélfogadást az Abonyi Polgármesteri Hivatalban.
 
A koronavírus-járvánnyal összefüggésben fennálló veszélyhelyzetre tekintettel személyes ügyfélfogadás kizárólag telefonon vagy e-mail útján történő időpont egyeztetést követően történik.
 
Időpontot egyeztetni az alábbi elérhetőségeken lehet:
 
Telefon: +36 53 360-135/107-es mellék
 
E-mail: foepitesz@abony.hu
 
Szíves megértésüket és együttműködésüket köszönjük!
 
 
 
                                                                                                                                                               Abonyi Polgármesteri Hivatal
   
Hozzászólás: 0 Írta admin  /   2021.március.02.kedd - 23:28:28
Nyomtatóbarát változat email valakinek
Oldal:  1 2 3 ... 487 488 489

Hírkategóriák