POZÍCIÓ --->   Hírek


20200923_HIRD.png
Abony Város Önkormányzata Abony Város hatályos, 2017-18-ban felülvizsgált településrendezési eszközei módosítására készül. A település lakossága, gazdasági és társadalmi szervezetei is bejelenthetnek az eljáráshoz módosítási igényt, ami – Képviselő-testületi jóváhagyású településfejlesztési döntést követően az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 30/A. § (1)-(3) bekezdései alapján, háromoldalú településrendezési szerződés keretében – teljesítésre kerülhet.
 
   
Hozzászólás: 0 Írta admin  /   2020.szeptember.23.szerda - 14:14:06
Nyomtatóbarát változat email valakinek

Abonyi Polgármesteri Hivatal   
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Abonyi Polgármesteri Hivatal

Településfejlesztési ügyintéző, építész
munkakör betöltésére. 
A közszolgálati jogviszony időtartama: határozott idejű 2021. 12.22. –ig tartó közszolgálati jogviszony                        
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő A munkavégzés helye: Pest megye, 2740 Abony, Kossuth tér 1. 
 
A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök: A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 1. melléklete szerint: „32. Település-, terület- és vidékfejlesztési, település-üzemeltetési feladatkör 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: Részvétel az Önkormányzat pályázatainak benyújtásában és a megvalósuló beruházások műszaki koordinálásában. Projektekhez kapcsolódó műszaki költségbecslések, költségvetési kiírások elkészítése. Műszaki koordinációs feladatok ellátása. Önkormányzati beruházásokkal kapcsolatosan részt vesz a döntések előkészítésében, szükséges tervek előkészítésében, elkészítésében, elkészíti a szükséges beruházási okmányokat és a bonyolító szervezet bevonásával részt vesz a kivitelező kiválasztásában. A tervezett vagy folyamatban lévő projektekkel kapcsolatos dokumentáció vezetése, a teljes folyamat figyelemmel kísérése, a vállalkozók által végzett felújítások, fejlesztések, beruházások helyszíni ellenőrzése, az elkészült munka átvétele, garanciális eljárások nyomon követése. Közbeszerzési és beszerzési eljárásokban való műszaki tartalmat érintő közreműködés. Részt vesz a város arculatának kialakításához kapcsolódó feladatokban Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) az Abonyi Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzat az irányadók.                         

Pályázati feltételek:
•         Magyar állampolgárság,
•         Cselekvőképesség,
•         Büntetlen előélet,
•         Főiskola, Az I. besorolási osztályban: Felsőoktatásban szerzett építész-, építő-, kertészmérnök szakmacsoportokba tartozó, gazdaságtudományi, agrár, szociológus, földrajztanár, geográfus szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és környezetvédelmi, vízügyi, település-fejlesztési, vidékfejlesztési, közlekedési felsőfokú szakképesítés. A II. besorolási osztályban: Műszaki középiskolai végzettség vagy középiskolai végzettség és műszaki, agrár, kertészeti, közgazdasági, környezetgazdálkodási szakképesítés., •         
 
Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: •         - 1-3 éves szakmai gyakorlat, - MS Office (Word, Excel, PowerPoint) magas szintű ismerete, - Helyismeret, - Építészmérnöki és/ vagy, Építőmérnöki végzettség - Közigazgatási alap- és/vagy szakvizsga, 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: •         A pályázó szakmai életútját részletesen bemutató fényképes önéletrajz a 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerint, - Végzettséget igazoló bizonyítványok másolatát, •         Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, - Nyilatkozat, amely szerint a benyújtott önéletrajzban és mellékleteiben foglalt személyes adatok kezeléséhez az eljárással összefüggésben a pályázó hozzájárul •         Nyilatkozat, melyben hozzájárul ahhoz, hogy a pályázat elbírálásban résztvevők a pályázati anyagot megismerhetik 

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. október 9. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Gáspár Anita jegyző nyújt, a 53/360-135 -os telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: •         Postai úton, a pályázatnak a Abonyi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2740 Abony, Kossuth tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HSZO/1994/2020. , valamint a munkakör megnevezését: Településfejlesztési ügyintéző, építész. •         Elektronikus úton Kovács Teodóra részére a kovacs.teodora@abony.hu E-mail címen keresztül 

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: A beérkezett pályázatok formai és tartalmi áttekintését követően, döntés a pályázók meghallgatásáról. Értesítés a személyes interjú időpontjáról. A nyertes pályázót telefonon vagy e-mailben értesítjük. Az eredménytelenül pályázók részére pályázat visszaküldésre kerül. A határidőn túl beadott pályázatok érvénytelenek. A pályázat érvényes, ha a pályázati felhívás szerinti formai és tartalmi feltételnek megfelel. A munkáltató fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát 

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. október 16. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: •         Abony város honlapja - 2020. szeptember 21. 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: A kinevezés 6 hónap próbaidő kikötésével jön létre. 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.abony.hu honlapon szerezhet. A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. szeptember 21. A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.                                        
   
Hozzászólás: 0 Írta Lőrinczy Veronika  /   2020.szeptember.21.hétfő - 16:12:58
Nyomtatóbarát változat email valakinek

abony_cimerr.jpgTisztelettel meghívom a 2020. szeptember 24-én (csütörtökön) du. 14.00 órakor tartandó képviselő-testületi ülésre.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Díszterme

Pető Zsolt
polgármester


 
   
Hozzászólás: 0 Írta admin  /   2020.szeptember.20.vasárnap - 06:59:26
Nyomtatóbarát változat email valakinek

licitfelhivas_ii_kossuth_teri_lakasok_abony_abony.hu_2017.jpgA Magyar Államkincstár a Pest Megyei Kormányhivatal Cegléd Járási Hivatal Földhivatali Osztályán 2020. szeptember 10-én új Értékesítési Pontot nyitott.
 
A Ceglédi Kirendeltségen az állam által kibocsátott, állami kezességvállalással garantált értékpapírok forgalmazása történik, ahol munkatársaink minden érdeklődő ügyfél számára helyszíni tájékoztatást nyújtanak, és számlanyitási lehetőséget biztosítanak, továbbá akár azonnal befektetést is eszközölhetnek POS termináljaikon keresztül.
 
   
Hozzászólás: 0 Írta admin  /   2020.szeptember.14.hétfő - 16:18:37
Nyomtatóbarát változat email valakinek

 
 
Pest Megyei Kormányhivatal
 
PE/KTFO/3815-38/2020 számú határozat közzététele
 
   
Hozzászólás: 0 Írta admin  /   2020.szeptember.11.péntek - 12:38:26
Nyomtatóbarát változat email valakinek

20200830PMH.png
20200831PMH.png
20200832PMH.png
   
Hozzászólás: 0 Írta admin  /   2020.augusztus.30.vasárnap - 12:39:24
Nyomtatóbarát változat email valakinek

20200828MEGH.png
   
Hozzászólás: 0 Írta admin  /   2020.augusztus.28.péntek - 21:13:34
Nyomtatóbarát változat email valakinek

20200828PMH.png
   
Hozzászólás: 0 Írta admin  /   2020.augusztus.25.kedd - 21:01:04
Nyomtatóbarát változat email valakinek
Oldal:  1 2 3 ... 482 483 484

Hírkategóriák