POZÍCIÓ --->   Hírek


Abony Város Önkormányzata pályázatot hirdet a Virágos Abonyért cím elnyerésére.
 
A Címet a Képviselő-testület évente egy alkalommal (az adott év) augusztus 31. napjáig adományozza az alábbi kategóriákban:  
 
-        Kertes ház (családi ház) kategóriában

-        Utca kategóriában

-        Balkon kategóriában  

A díjazottak 1 évig kommunális adómentességben részesülnek, valamint a kertes ház kategória nyertese 10.000,- Ft pénzjutalomban is részesül.

A pályázati kiírás átvehető: 2020. június 02. – 2020. augusztus 12-ig. (ügyfélfogadási időben ingyenesen).  

A pályázati ajánlat benyújtásának időpontja: 2020. augusztus 12. 1200 óráig  

A pályázati kiírás átvételének és az ajánlat benyújtásának helye:
Abonyi Polgármesteri Hivatal
Településfejlesztési Osztály
Abony, Kossuth tér 1. I. emelet 105. sz. szoba  

Ajánlatok elbírálása: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a pályázati határidő lejártát követő első testületi ülésén.  
 
A pályázat benyújtásának módjára vonatkozó pontos információkat a pályázati kiírás tartalmazza.
Bővebb felvilágosítás az ajánlat benyújtásának helyén vagy az 53/360-135, 145 mellék telefonszámon kapható.
 
                                                                                                 Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete  
 
 
 
   
Hozzászólás: 0 Írta admin  /   2020.június.04.csütörtök - 11:12:22
Nyomtatóbarát változat email valakinek

A veszélyhelyzet alatti engedélykötelezettségről, valamint az ellenőrzött bejelentésekről szóló 191/2020. (V. 8.) Korm. rendelet 2020. május 18. napjától hatályos, amely eltérést enged az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény rendelkezéseitől.  
 
A rendelet hatálya kiterjed a települési önkormányzat jegyzőjére azokban az ügyekben, ahol a jegyző államigazgatási hatáskörben jár el.  
 
A rendelet hatálya nem terjed ki a jegyző hatáskörébe tartozó alábbi ügyekre:  
 
-          az anyakönyvi engedélyezésre
-          a gyámügyi, gyermekvédelmi eljárásra
-          fakivágási engedélyekre
-          óvodai felvétellel kapcsolatos ügyekre
-          adóigazgatási eljárásra
-          a hatósági bizonyítvánnyal, igazolvánnyal és nyilvántartással összefüggő ügyekre  
 
Erre tekintettel ellenőrzött bejelentés szükséges:  
 
-          kereskedelmi tevékenységek bejelentésével kapcsolatos ügyek
-          telepengedély
-          zaj- és rezgésvédelemmel kapcsolatos ügyek
-          jegyző engedélyéhez kötött kutak kivitelezésének, létesítésének, fennmaradásának engedélyezése  
 
A rendelet alapján az engedélyköteles tevékenység engedélyezési eljárás lefolytatása nélkül, az ellenőrzött bejelentéstől számított 8 napon belül, szakhatóság közreműködése esetén 12 napon belül közölt értesítés közlését követően végezhető – a tevékenység végzésére vonatkozó jogszabályi feltételek fennállása esetén – az engedély jogszabályban meghatározott hatályossági időtartama alatt.  
 
Az erről szóló értesítést elektronikus úton, vagy ha ennek feltételei hiányoznak, szóban vagy távközlő berendezés útján kell közölni, és abban ismertetni kell az ahhoz fűződő joghatás beálltát.  
 
Az ellenőrzött bejelentés kizárólag elektronikus úton tehető meg. Elektronikus úton megtett bejelentésnek minősül:  
 
-          az ügyfélkapu útján,
-          elektronikus űrlap útján,
-          általános célú elektronikus kérelem űrlap szolgáltatás útján, valamint
-          e-mail útján   megtett bejelentés is.  

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy az Abonyi Polgármesteri Hivatalnál a rendelet szerinti bejelentés fogadására kizárólag a bejelentés@abony.hu e-mail cím szolgál, amely automatikus elektronikus visszaigazolást küld.  

A vonatkozó rendelet teljes szövege itt érhető el.  
 
Ha jogszabály a kérelem benyújtására kizárólag elektronikus űrlap formátumban való benyújtást engedélyez, a bejelentésre is ezen az úton kerülhet sor.  
 
A bejelentés az engedélykérelemre jogszabályban előírt adatokat tartalmazza. A bejelentéshez mellékelni kell az engedélykérelem előírt mellékleteit, kivéve azokat a dokumentumokat, amelyek beszerzése a veszélyhelyzet körülményei folytán az ügyfélre nézve aránytalan terhet ró.  
 
Az ügyfél a nem mellékelt dokumentumok tartalmáról a bejelentésben nyilatkozik, egyidejűleg előadva azokat a körülményeket, amelyekre a bejelentés hiányos volta visszavezethető.  
 
A bejelentésért az engedélyezés, valamint a kapcsolódó szakhatósági eljárások illetékének vagy igazgatási szolgáltatási díjának (a továbbiakban együtt: díj) 50%-át kell leróni, vagy megfizetni. Ha a rendelet alapján engedélyezésre kerül sor, a díjat a jogszabályban megállapított díj 100%-ára kell kiegészíteni.    

                                                                                                                                                                            dr. Gáspár Anita jegyző
   
Hozzászólás: 0 Írta admin  /   2020.május.18.hétfő - 13:11:49
Nyomtatóbarát változat email valakinek
   
Hozzászólás: 0 Írta admin  /   2020.május.04.hétfő - 18:24:00
Nyomtatóbarát változat email valakinek

mozgásk.jpgMagyarország Kormánya és az Emberi Erőforrások Minisztériuma a Mozgáskorlátozottak Országos Szövetsége kérésének helyt adva kiterjesztette az idős emberek védelmében bevezetett intézkedési tervet az otthonukban élő mozgáskorlátozott, illetve fogyatékossággal élő személyekre is
 
Az intézkedési terv szerint szükséges felmérni, hogy az önkormányzat illetékességi területén hány olyan fogyatékos személy él, aki a veszélyhelyzet időszakában támogatásra szorul, vagy előállhat olyan helyzet, hogy segítségre lehet szüksége, például a gondozó családtag betegsége, vagy karantén idején
 
Abony Város Önkormányzata felhívja a fogyatékkal élő abonyi lakosokat, törvényes képviselőiket, hogy amennyiben a járványügyi helyzettel összefüggésben segítségre van szükségük, vagy később ilyen helyzet előállhat, vegyék fel a Humán Szolgáltató Központtal a kapcsolatot.
 
Elérhetőségek:
telefon: 53/562-123 ;  70/ 386-6671
   
Hozzászólás: 0 Írta admin  /   2020.április.22.szerda - 20:43:56
Nyomtatóbarát változat email valakinek

FONTOS TUDNIVALÓK A SOMOGYI ISKOLA TESTNEVELÉS OSZTÁLYÁBA TÖRTÉNŐ JELENTKEZÉS ESETÉN
 
 Iskolánkban emelt óraszámú testnevelés működik, így a 2011. évi CXC. Törvény 50. § (5) pontja alapján a beiratkozást megelőzően az általános beiratkozási szabályaink mellett a jelentkező gyermekeknek alkalmassági vizsgálatot tartunk. Ennek része egy fizikai mérés. 

A kialakult járványügyi helyzetre való tekintettel a fizikai mérés hagyományos formája elmarad!

Helyette az iskola honlapján található egy videó, mely bemutatja az alkalmassági vizsgálatot képező mozgásformákat. Kérjük, készítsenek el egy hasonló tartalmú rövid videót (5-6 perec) saját gyermekükről a minta alapján, s azt küldjék el az iskola e-mail címére: abony.tesialkalmassagi@gmail.com. (A videó mérete a 20 MB-ot ne haladja meg!) 

– Amennyiben a videós bemutatkozással kapcsolatosan bármilyen kérdésük van, forduljanak Mayer-Nagy Zsuzsanna testnevelés munkaközösség- vezetőhöz (telefonszáma: 06/20/4549269). 

Az e-mailben nyilatkozzanak arról, (GDPR-nyilatkozat) hogy hozzájárulnak ahhoz, hogy a videót testnevelő tanáraink megtekinthessék. Feltöltéskor a videó nevében és az e-mail tárgyában is a gyermekük teljes neve szerepeljen! Feltöltési határidő: 2020. április 20. (hétfő) 24:00 óra 

A későbbi időpontban feltöltött videókat nem áll módunkban figyelembe venni! Egészségügyi vizsgálat A gyermek háziorvosának igazolása, mely szerint a gyermek egészséges és képes teljesíteni az emelt szintű testnevelés tantárgy követelményeit. Az egyesületben sportoló gyermekek sportorvosi igazolását is elfogadjuk. 

Kérjük ezt az igazolást is az e-mailben elküldeni! GDPR – nyilatkozat A videó feltöltésével hozzájárulok, hogy a rögzített képi/hanganyagot a Somogyi Imre Általános Iskola igazgatója/testnevelő tanárai/adatkezelője a testnevelési képességméréssel összefüggő célokból kezelje. 

A videó törlését az adat kezelőjétől bármikor kérhetem, egyúttal tudomásul veszem, hogy a videót az általános iskolai beiratkozás után, 2020. május 21-én törlik a rendszerből. 

Megértő együttműködésüket köszönöm! 

Abony, 2020. április 8. 

Tisztelettel: Kazinczyné Juhász Ildikó intézményveztő 


   
Hozzászólás: 0 Írta Lőrinczy Veronika  /   2020.április.08.szerda - 18:42:21
Nyomtatóbarát változat email valakinek

ÁLTALÁNOS ISKOLAI BEIRATKOZÁS - ABONY 2020/2021-es tanév
 
Tisztelt Szülő/Törvényes képviselő!Tekintettel a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletre, az általános iskolai beiratkozás folyamata a 2020/2021. tanítási évre vonatkozóan az emberi erőforrások minisztere 7/2020. (III. 25.) EMMI határozata alapján történik.

Jelen tájékoztató levelünk a 2020/2021. tanévre történő általános iskolai beiratkozással kapcsolatos fontos szülői feladatokat tartalmazza. Kérjük, figyelmesen olvassa el!Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben gyermekét a lakóhely szerinti körzetes általános iskolába szeretné beíratni, akkor az intézmény felé csak a szándék megerősítése szükséges, ebben az esetben a beiratkozás automatikusan megtörténik. 

Amennyiben másik intézményt választanak, akkor kell benyújtani jelentkezési kérelmet a kiválasztott iskolába. A veszélyhelyzetre való tekintettel kérjük, hogy gyermeke általános iskolai beíratását lehetőség szerint online módon intézze a KRÉTA rendszer e-Ügyintézési felületén keresztül, amelyet a https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap elérhetőségen talál meg. 

- Ha nagyobb gyermeke iskolánk tanulója, akkor a felhasználónevével és jelszavával tud bejelentkezni. 

- Ha új belépő, akkor az alábbi linken ideiglenes regisztrációt hozhat létre a BEJELENTKEZÉS szóra kattintva (jobbra fent): https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolapAz alábbi link segítség a KRÉTA használatához: https://tudasbazis.ekreta.hu/pages/viewpage.action?pageId=17761106A 

BEIRATKOZÁS SZAKASZAI: 

A beiratkozás két szakaszban történik:

1./ A beiratkozás első szakaszában 2020. április 6. 0:00 óra és 2020. április 24. 24:00 óra között azok a szülők/törvényes képviselők adhatják le beiratkozási kérelmeiket, akik - nem állami fenntartású általános iskolába, vagy -állami fenntartású, de körzettel nem rendelkező általános iskolába kívánják gyermeküket beíratni. A körzetes iskolák listáját a https://kir.hu/KIR2_KORZET_3h/Pub/Index oldalon találhatja meg.

2./ A beiratkozás második szakaszában 2020. április 28. 0:00 óra és 2020. május 15. 24:00 óra között azok a szülők/törvényes képviselők végezhetik el a beiratkozással kapcsolatos ügyintézésüket, akik gyermeküket: - olyan körzettel rendelkező általános iskolába kívánják beíratni, amely azonban nem a gyermek lakóhelye/életvitelszerű tartózkodási helye szerinti körzetes általános iskola[1] . - a gyermek lakóhelye/életvitelszerű tartózkodási helye szerinti körzetes általános iskolába[2] kívánják beíratni.

FELHÍVJUK A FIGYELMET, HOGY AZ ABONYI ISKOLÁK ESETÉBEN 2020. ÁPRILIS 28 - 2020. MÁJUS 15. KÖZÖTTI IDŐSZAKBAN VAN LEHETŐSÉG A BEIRATKOZÁS FOLYAMATÁNAK ÜGYINTÉZÉSÉRE.

Minden olyan tanuló 2020. április 28-án automatikusan felvételre kerül a lakóhelye, tartózkodási helye szerinti körzetes általános iskolába, aki nem nyert felvételt az első szakaszban, illetve nem adta be a jelentkezését más általános iskolába. Ebben a szakaszban szükséges megerősíteni azon gyermekek jelentkezését, akiket a szülők/törvényes képviselők a lakóhely szerinti körzetes általános iskolába szeretnének beíratni.Tájékoztatásul jelezzük, hogy a gyermek automatikus felvétele a lakóhelye alapján körzetes általános iskolában létesül [az emberi erőforrások minisztere 7/2020. (III. 25.) EMMI határozata 2. d) pontja szerint]. Amennyiben Ön a lakóhelyétől eltérő tartózkodási helye szerinti körzetes általános iskolába kívánja beíratni a gyermekét, kérem, hogy vegye fel a kapcsolatot az érintett általános iskolával. 

A beiratkozáshoz kapcsolódóan az alábbi dokumentumokra van szükség, melyeknek bemutatása a jelenlegi helyzetre tekintettel elegendő, ha csak a 2020/21-es tanév első és második napján történik meg.-A gyermek személyazonosságát igazoló hatósági igazolvány

-A gyermek nevére kiállított TAJ kártya -A gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány- A gyermek születési anyakönyvi kivonata

- Nyilatkozat az életvitelszerű ott lakásról[1-2] Felhívom figyelmét, hogy a hatályos jogszabályok [a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50. § (6) bekezdése alkalmazásában a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 22. § (6) bekezdése] alapján életvitelszerű ott lakásnak minősül, ha a tanulónak a kötelező felvételt biztosító iskola körzetében van a lakóhelye, ennek hiányában a tartózkodási helye.

-Nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozóan Az online felületen a gyermekek körzetes iskolába való beíratási szándékának megerősítése úgy történik, hogy a gyermek azonosításához szükséges adatok megadása után megjelölik az intézményt. Online jelentkezés esetén a felületre fel lehet tölteni a dokumentumok másolatát.

A 7/2020. (III. 25.) EMMI határozat alapján az online és a személyes beiratkozás esetén is az eredeti iratok bemutatására a 2020/2021. tanév első és második napján kerül sor. Az életvitelszerű ott lakásra és a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozó nyilatkozatokat elektronikus beiratkozás esetén a KRÉTA e-Ügyintézés felületén - az adatok megadását követően - az „Előnézet” ikonra kattintva tudja letölteni és aláírást követően fel tudja tölteni a rendszerbe.

Amennyiben az elektronikus úton történő beiratkozás az Ön számára nem megoldható, a köznevelési intézmények lehetőséget biztosítanak a személyes ügyintézésre is. Tájékoztatjuk, hogy személyes megjelenéssel történő beiratkozás esetén a járványügyi helyzettel összefüggésben bevezetett fokozott óvintézkedésekkel kell számolni.Személyes megjelenéssel történő beiratkozás esetén a formanyomtatványokat az intézmény biztosítja. Felhívjuk a figyelmet, hogy iskolánk esetében 2020. április 28 - 2020. május 15. közötti időszakban van lehetőség a személyes beiratkozás folyamatának ügyintézésére.A Gyulai Gaál Miklós Általános Iskola és AMI, és a Somogyi Imre Általános iskola a jelentkezések személyes benyújtására keddi, csütörtöki és pénteki napokon 8.00 órától 13.00 óráig biztosít lehetőséget.

A személyes ügyintézéshez a járványügyi helyzetre való tekintettel időpont foglalása szükséges: 

Gyulai Iskola: E-mail: gyulaiabony@gmail.com; telefon: 53/360-032

Somogyi Iskola: E-mail: somogyiimre.abony@cegleditk.hu; telefon: 53/360-031

A zavartalan ügyintézés érdekében szükséges az előre egyeztetett időpont betartása! Az intézményben egyszerre csak egy beiratkozó (egy szülő/törvényes képviselő) tartózkodhat! 

Felhívjuk figyelmét, hogy a beiratkozás során csak egyetlen általános iskolába kérheti gyermeke felvételét.

Abony, 2020. április 8.Dévainé Kazinczy Sára, Kazinczyné Juhász Ildikó Intézményvezetők
Gyulai Gaál Miklós Általános Iskola és AMI Somogyi Imre Általános Iskola 

A Somogyi Imre Általános Iskolában elmaradt testnevelés tagozatos felvételivel kapcsolatban külön eljátásrend készül! Részletek hamarosan!
   
Hozzászólás: 0 Írta Lőrinczy Veronika  /   2020.április.08.szerda - 12:15:24
Nyomtatóbarát változat email valakinek

Tájékoztatás a 2020/2021-es nevelési évre vonatkozó óvodai beiratkozásról.A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény 8. § (2) bekezdése alapján minden gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig betölti a 3. életévét, a nevelési év kezdőnapjától (2020. szeptember 1-jétől) legalább napi négyórás óvodai nevelésre kötelezett.
 
A rendelkezés célja, hogy gyermekeink érdekében a megfelelő életkorban kezdődhessen el közösségbe integrálásuk és felkészítésük a majdani iskolakezdésre. Abony Város Honlapján megjelenő óvodai beiratkozással kapcsolatban az alábbiakat kérjük:

A szándéknyilatkozatot minden gyermekre vonatkozóan szíveskedjenek kitölteni és abba az Intézménybe leadni, ahová a gyermeket szeretnék beíratni!
Elsődlegesen elektronikus úton szíveskedjenek eljuttatni a nyilatkozatot az alábbi e-mail címekre:
Abonyi Gyöngyszemek Óvoda: abonyigyongyszemek@gmail.com
Abonyi Pingvines Óvoda és Bölcsőde: pingvinesovi@gmail.com
Abonyi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde: szivarvanyovoda.abony@gmail.com

- Telefonon bediktálhatják 2020.04. 14. - 17-ig 8 00 -12 00
Abonyi Gyöngyszemek Óvoda: 06-70/658-29-56
Abonyi Pingvines Óvoda és Bölcsőde: 06-70/658-29-71
Abonyi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde: 06-70/451-22-98

Segítségként csatoljuk az Óvodák felvételi körzetébe tartozó utca neveket:

Abonyi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde körzete utca nevekkel: 
Abonyi Lajos utca páratlan oldala, Ady Endre utca, Alkotás utca, Alkotmány utca, Alma utca, Aulich Lajos utca, Bajtárs u., Bajza József utca, Bezerédi Imre utca, Balhás dűlő, Baross Gábor utca a Vasút útig bezárólag, Béke utca, Bodócs köz, Budai Nagy Antal utca, Corvin János utca, Csíky Gergely utca, Csücsök dűlő, Damjanich János utca, Dembinszky utca, Füzesér dűlő, Gábor Áron utca, Gárdonyi Géza utca, Gergely utca, Herman Ottó utca, Hold utca, Homok utca, Hunor utca, Hunyadi János utca páros oldala, Illyés Gyula utca, Jázmin utca, Jókai Mór utca, Jólét utca, József Attila utca, Kazinczy Ferenc utca, Károly Róbert utca, Kiss Ernő utca, Knézich Károly utca, Kodály Zoltán utca, Kossuth Lajos utca, Könyök utca, Körte utca, Lázár Vilmos utca, Losonczy István utca, Magtár utca, Mária Terézia utca, Mártírok útja, Mikes Kelemen utca, Munkás utca, Mogyoró utca, Mónus Illés utca, Nagy Lajos utca, Nagysándor József utca, Nép út, Névtelen utca, Nyári Pál utca, Nyírfa utca, Park utca, Piócás dűlő, Piszke utca, Reform utca, Rózsa utca, Rózsás dűlő, Semmelweis utca, Sashalom dűlő, Szamóca utca, Szeder utca, Szent László utca, Szent Margit utca, Székely Bertalan utca, Szilágyi Dezső utca, Szilva utca, Szolnoki út, Temető utca, Tóth Árpád utca, Tószegi út, Tótgyurkaszék dűlő, Tulipán utca, Újvilág utca, Vajda János utca, Vasút dűlő, Vasút út, Vécsey Károly utca, Viola utca.

Abonyi Gyöngyszemek Óvoda felvételi körzete utca nevekkel: 
András utca, Antos János utca, Apponyi Albert utca, Árpád utca, Bajcsy-Zsilinszky utca, Balassa Bálint utca, Belsőerdő dűlő, Bem József utca, Bercsényi Miklós utca, Bicskei út, Bihari János utca, Bólyai János utca, Csokonai utca, Csordakút dűlő, Darabos dűlő, Deákhalom dűlő, Dr. Hirn Márton utca, Elsővíz dűlő, Erkel Ferenc utca, Erzsébet királyné utca, Feketehalom dűlő, Ferenc utca, Forró Elek utca, Garay János utca, Haladás utca, Harkányi Frigyes utca, Hársfa utca, Hegyes dűlő, Hóvirág utca, Jósika Miklós utca, Kaffka Margit utca, Kemény Zsigmond u., Kerektó dűlő, Kisbalaton dűlő, Kospart dűlő, Kossuth Lajos tér, Kölcsey ferenc utca, Köztársaság utca, Lóherés dűlő, Lődomb utca, Madách Imre utca, Mária utca, Munkácsy Mihály utca, Muszályerdő dűlő, Október 6. utca, Radák Katalin utca, Rókalyukas dűlő, Sarokhatár dűlő, Sekeszék dűlő, Simonnffy Kálmán utca, Somogyi Imre utca, Szabadságharcos utca, Szelei út, Szemere Bertalan utca, Szondi utca, Táborhegy dűlő, Táncsics Mihály utca, Temető dűlő, Tinódi Sebestyén utca, Tomori Pál utca, , Világosság utca, Világszabadság utca, Zsombékos dűlő.

Abonyi Pingvines Óvoda és Bölcsőde felvételi körzete utca nevekkel: 
Abonyi Lajos utca páros oldala, Attila utca, Antal utca, Arany János utca, Baross Gábor utca a Vasút úttól, Bartók Béla utca, Batthyány Lajos utca, Báthori István utca, Bethlen Gábor utca, Berzsenyi Dániel utca, Blaskovics utca, Bocskai István utca, Bólyai János utca, Buzgány dűlő, Ceglédi út, Czuczor Gergely utca, Cserép utca, Csillag Zsigmond utca, Deák Ferenc utca, Degré Alajos utca, Dobó István utca, Dohányos dűlő, Dorottya utca, Dózsa György utca, Dugonics András utca, Egressy Gábor utca, Endre utca, Eötvös József utca, Esze Tamás utca, Fadrusz János utca, Függetlenség utca, Füzesér dűlő, Gaál Miklós utca, Gereceszék dűlő, Honvéd utca, Hunyadi János utca páratlan oldala, Ibolya utca, Imre utca, Irányi Dániel utca, János utca, József utca, Juhász Gyula utca, Kálvin utca, Kapisztrán János utca, Karaér dűlő, Kasza utca, Kaszáló dűlő, Katona József utca, Kécskei út, Kinizsi Pál utca, Kisfaludy Károly utca, Kismihálytó dűlő, Klapka György utca, Kossuth Ferenc utca, Koszta József utca, Kosztolányi Dezső utca, Kőrösi Csoma Sándor utca, Kunér dűlő, Lengenáda dűlő, Lenkey János utca, Liget utca, Lovassy Sándor utca, Lukács utca, Luther Márton utca, Magyar Benigna utca, Márk utca, Mátyás király utca, Mikelaka dűlő, Mikszáth Kálmán utca, Móra Ferenc utca, Móricz Zsigmond utca, Nagykőrösi út, Akácos utca, Pál utca,Pázmány Péter utca, Péter utca, Petőfi Sándor utca, Prohászka utca, Ráday Imre utca, Radnóti Miklós utca, Rákóczi Ferenc utca, Somogyi Béla utca, Szabadság utca, Szabolcska Mihály utca, Szapáry utca, Széchenyi István utca, Szegfű utca, Szék dűlő, Szeretet utca, Szilágyi Erzsébet utca, Szövetkezet utca, Tabán utca, tamási Áron utca, Tavas dűlő, Tatárhányás dűlő, Tavasz utca, Téglagyár utca, Telelőpart dűlő, Thököly Imre utca, Toldi Miklós utca, Tompa Mihály utca, Turjános dűlő, Türr István utca, Újszászi út, Vak Bottyán utca, Vasvári Pál utca, világos dűlő, Wekerle Sándor utca, Wesselényi Miklós utca, Zoltán utca, Zrínyi Miklós utca.
   
Hozzászólás: 0 Írta Lőrinczy Veronika  /   2020.április.07.kedd - 14:24:07
Nyomtatóbarát változat email valakinek

Az emberi erőforrások minisztere – a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletre figyelemmel – a 2020/2021. nevelési, illetve tanévre történő óvodai, valamint általános iskolai beiratkozásról szóló 7/2020. (III. 25) EMMI határozatában (a továbbiakban: EMMI határozat) a 2020/2021. nevelési évre történő óvodai beiratkozások vonatkozásában egyedi eljárási szabályokat határozott meg. A veszélyhelyzet által megkövetelt egészségügyi szempontokra különös figyelemmel: a szándéknyilatkozatokat elsősorban elektronikus úton, telefonon vagy különösen indokolt esetben személyesen tehetik meg a szülők a kiválasztott óvoda felé.
 
Az Abonyi Óvodák beíratásának rendje:
 
-          A letölthető Szándéknyilatkozat dokumentumot kitöltve visszaküldhetik a kiválasztott óvoda e-mail címére a megjelenést követő naptól 2020.04.17.-ig
 
Abonyi Gyöngyszemek Óvoda: abonyigyongyszemek@gmail.com
Abonyi Pingvines Óvoda és Bölcsőde: pingvinesovi@gmail.com
Abonyi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde: szivarvanyovoda.abony@gmail.com
 
-                     Telefonon bediktálhatják 2020.04. 14.-17.-ig 800-1200
 
Abonyi Gyöngyszemek Óvoda: 0670/658-29-56
Abonyi Pingvines Óvoda és Bölcsőde: 0670/658-29-71
Abonyi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde: 0670/451-22-98

-Különösen indokolt esetben személyesen leadhatják a kitöltött nyilatkozatot a Polgármesteri Hivatal Portáján 2020.04.17.-ig

 
Az Abonyi Óvodák Abony város Önkormányzatától kapott lista alapján 2020. április 21-ig felveszik a felvételi körzetébe tartozó valamennyi olyan gyermeket, akik vonatkozásában nem érkezett hozzá jelzés arról, hogy másik óvoda felvette volna őket. 2020. április 30-áig döntést hoznak, melyről írásban értesítik az érintett szülőket, valamint a gyermek kötelező felvételét ellátó óvoda vezetőjét és az érintett gyermeket bejelentik a KIR személyi nyilvántartásába. A beiratkozáshoz szükséges iratok bemutatására a gyermek első óvodai nevelésének napján kerül majd sor.
 
   
Hozzászólás: 0 Írta admin  /   2020.március.31.kedd - 08:40:43
Nyomtatóbarát változat email valakinek
Oldal:  1 2 3 ... 481 482 483

Hírkategóriák