POZÍCIÓ --->   Hírek


Abony Város Önkormányzata (2740 Abony, Kossuth tér 1.) egyfordulós, nyílt pályázati eljárás keretében meghirdeti az Önkormányzat tulajdonát képező
 
Abony, Kossuth tér 4. 2. emelet 9. szám alatti 59 m2 alapterületű
 
2 szoba, előszoba, konyha, kamra, loggia, fürdőszoba, WC, tároló helyiségekből álló komfortos lakás bérbeadását határozott időtartamra.
 
A pályázati kiírás átvehető: 2020. április 06-tól - 2020. április 20. 1700 óráig ügyfélfogadási időben (ingyenesen).
 
A pályázat benyújtásának időpontja: 2020. április 20. 1800 óráig.
 
A bérleti díj: bruttó 30.975,- Ft/hó
 
A pályázati kiírás átvételének és az ajánlat benyújtásának helye:
Abony Város Polgármesteri Hivatal
Porta
 
Ajánlatok elbírálása: 2020. május 29-ig.
Abony Város Önkormányzata fenntartja azon jogát, hogy érvényes ajánlat/ok esetén is az ajánlatot eredménytelennek minősítse.
 
Eredménytelenség megállapítása esetén Abony Város Önkormányzat polgármestere jogosult ismételten a pályázati felhívás kiírására.
 
A pályázat módjára, valamint a pályázati felhívásra vonatkozó egyéb információkat a pályázati kiírás tartalmazza.
 
Az ajánlatokat a kiírásban foglaltaknak megfelelően kell benyújtani.
 
Bővebb felvilágosítás az ajánlat benyújtásának helyén vagy az 53/360-135/142 mellék telefonszámon kapható.
 
 
                                                                                                                                Abony Város Önkormányzata
letölthető  -  PÁLYÁZATI KIÍRÁS
letölthető  -  PÁLYÁZATI ADATLAP
   
Hozzászólás: 0 Írta admin  /   2020.április.06.hétfő - 12:53:33
Nyomtatóbarát változat email valakinek

Abony Város Önkormányzata (2740 Abony, Kossuth tér 1.) egyfordulós, nyílt pályázati eljárás keretében meghirdeti az Önkormányzat tulajdonát képező
 
Abony, Kossuth tér 2. 2. emelet 2. szám alatti 58 m2 alapterületű
 
2 szoba, előszoba, konyha, kamra, loggia, fürdőszoba, WC, tároló helyiségekből álló komfortos lakás bérbeadását határozott időtartamra.
 
A pályázati kiírás átvehető: 2020. április 06-tól - 2020. április 20. 1700 óráig ügyfélfogadási időben (ingyenesen).
 
A pályázat benyújtásának időpontja: 2020. április 20. 1800 óráig.  
 
A bérleti díj: bruttó 30.450,- Ft/hó
 
A pályázati kiírás átvételének és az ajánlat benyújtásának helye:
Abony Város Polgármesteri Hivatal
Porta
 
Ajánlatok elbírálása: 2020. május 29-ig.
Abony Város Önkormányzata fenntartja azon jogát, hogy érvényes ajánlat/ok esetén is az ajánlatot eredménytelennek minősítse.
 
Eredménytelenség megállapítása esetén Abony Város Önkormányzat polgármestere jogosult ismételten a pályázati felhívás kiírására.
 
A pályázat módjára, valamint a pályázati felhívásra vonatkozó egyéb információkat a pályázati kiírás tartalmazza.
 
 
 
A pályázat módjára, valamint a pályázati felhívásra vonatkozó egyéb információkat a pályázati kiírás tartalmazza.
 
Bővebb felvilágosítás az ajánlat benyújtásának helyén vagy az 53/360-135/142 mellék telefonszámon kapható.
 
                                                                                                                     Abony Város Önkormányzataletölthető  - PÁLYÁZATI KIÍRÁS
letölthető  - PÁLYÁZATI ADATLAP
 
   
Hozzászólás: 0 Írta admin  /   2020.április.06.hétfő - 12:43:32
Nyomtatóbarát változat email valakinek

Az emberi erőforrások minisztere – a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletre figyelemmel – a 2020/2021. nevelési, illetve tanévre történő óvodai, valamint általános iskolai beiratkozásról szóló 7/2020. (III. 25) EMMI határozatában (a továbbiakban: EMMI határozat) a 2020/2021. nevelési évre történő óvodai beiratkozások vonatkozásában egyedi eljárási szabályokat határozott meg. A veszélyhelyzet által megkövetelt egészségügyi szempontokra különös figyelemmel: a szándéknyilatkozatokat elsősorban elektronikus úton, telefonon vagy különösen indokolt esetben személyesen tehetik meg a szülők a kiválasztott óvoda felé.
 
Az Abonyi Óvodák beíratásának rendje:
 
-          A letölthető Szándéknyilatkozat dokumentumot kitöltve visszaküldhetik a kiválasztott óvoda e-mail címére a megjelenést követő naptól 2020.04.17.-ig
 
Abonyi Gyöngyszemek Óvoda: abonyigyongyszemek@gmail.com
Abonyi Pingvines Óvoda és Bölcsőde: pingvinesovi@gmail.com
Abonyi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde: szivarvanyovoda.abony@gmail.com
 
-                     Telefonon bediktálhatják 2020.04. 14.-17.-ig 800-1200
 
Abonyi Gyöngyszemek Óvoda: 0670/658-29-56
Abonyi Pingvines Óvoda és Bölcsőde: 0670/658-29-71
Abonyi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde: 0670/451-22-98

-Különösen indokolt esetben személyesen leadhatják a kitöltött nyilatkozatot a Polgármesteri Hivatal Portáján 2020.04.17.-ig

 
Az Abonyi Óvodák Abony város Önkormányzatától kapott lista alapján 2020. április 21-ig felveszik a felvételi körzetébe tartozó valamennyi olyan gyermeket, akik vonatkozásában nem érkezett hozzá jelzés arról, hogy másik óvoda felvette volna őket. 2020. április 30-áig döntést hoznak, melyről írásban értesítik az érintett szülőket, valamint a gyermek kötelező felvételét ellátó óvoda vezetőjét és az érintett gyermeket bejelentik a KIR személyi nyilvántartásába. A beiratkozáshoz szükséges iratok bemutatására a gyermek első óvodai nevelésének napján kerül majd sor.
 
   
Hozzászólás: 0 Írta admin  /   2020.március.31.kedd - 08:40:43
Nyomtatóbarát változat email valakinek


Tájékoztatás 


Magyarország kormánya az Alaptörvény 53. cikke alapján 2020. március 11-től a koronavírus-járvány miatt veszélyhelyzetet hirdetett ki az egész ország területére.

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény ( továbbiakban: katasztrófavédelmi törvény) 46.§ (4) bekezdése alapján: „ (4) Veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti.”
A katasztrófavédelmi törvény hivatkozott rendelkezése szerinti jogkör alapján a polgármester veszélyhelyzet esetében jogosult az önkormányzat zökkenőmentes működése érdekében intézkedni. Ezen jogkörét Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 9.§-ában meghatározott jóhiszeműség és társadalmi rendeltetésnek megfelelő joggyakorlás elvével összhangban kell gyakorolnia és döntéseinek mindenkor meg kell felelnie a szükségesség és arányosság követelményének. 

Abony Város Polgármestere 2020. március 26. napján Skype-on keresztül konferencia beszélgetés keretén belül tájékoztatta a képviselő testület tagjait a város működését érintő kérdésekben, akik aktívan részt vettek és állást foglaltak, és ezzel is segítették a döntések meghozatalát. 

Abony Város Önkormányzat Polgármestere a fenti törvényi felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet hozta: 

 • Abony Város Önkormányzat Polgármesterének 5/2020. (III.27.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól szóló 9/2009. (VI.02.) önkormányzati rendelet módosításáról


Abony Város Önkormányzat Polgármestere döntéseiről az alábbi határozatokat hozta:

 • 40/2020 (III.26.) számú Polgármesteri határozat a koronavírus miatti védekezés során felmerülő költségek fedezetének biztosításáról
 • 41/2020. (III. 26.) számú Polgármesteri határozat az Abony Városi Polgárőrség Közbiztonsági Alapból történő támogatására
 • 42/2020. (III. 26.) számú Polgármesteri határozat Abony Város Önkormányzat tulajdonában lévő társasházi lakások elidegenítésre történő kijelölésének visszavonásáról
 • Z-43/2020. (III.26.) számú Polgármesteri határozata Kinizsi Pál Gimnázium intézményi átszervezésének véleményezéséről
 • Z-44/2020. (III. 26.) számú Polgármesteri határozat az Abony, Kossuth tér 2. II/1. szám alatti bérlakás bérbeadásáról
 • Z-45/2020. (III.26.) számú Polgármesteri határozat az Abony, Tavasz utca 3. szám alatti 1. számú bérlakás bérbeadásáról

A döntések megtekinthetőek http://www.abony.hu/ honlapon. 

Abony, 2020. március 30.


Pető Zsolt  
polgármester
   
Hozzászólás: 0 Írta Lőrinczy Veronika  /   2020.március.30.hétfő - 15:58:08
Nyomtatóbarát változat email valakinek

   
Hozzászólás: 0 Írta admin  /   2020.március.29.vasárnap - 09:01:22
Nyomtatóbarát változat email valakinek
   
Hozzászólás: 0 Írta admin  /   2020.március.27.péntek - 18:35:28
Nyomtatóbarát változat email valakinek

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS  
 
Abony Város Önkormányzata (2740 Abony, Kossuth tér 1.) egyfordulós, nyílt pályázati eljárás keretében meghirdeti az Önkormányzat tulajdonát képező
 
Abony, Kossuth tér 2. 3. emelet 3. szám alatti 77 m2 alapterületű
 
3 szoba, előszoba, konyha, kamra, loggia, fürdőszoba, WC, tároló helyiségekből álló komfortos lakás bérbeadását határozott időtartamra.
 
A pályázati kiírás átvehető: 2020. március 30-tól - 2020. április 20. 1700 óráig ügyfélfogadási időben (ingyenesen).
 
A pályázat benyújtásának időpontja: 2020. április 20. 1800 óráig.
 
A bérleti díj: bruttó 40.425,- Ft/hó
 
A pályázati kiírás átvételének és az ajánlat benyújtásának helye:
Abony Város Polgármesteri Hivatal
Településfejlesztési Osztály
Abony, Kossuth tér 1.I. emelet 105. sz. szoba
   
Hozzászólás: 0 Írta admin  /   2020.március.25.szerda - 22:19:34
Nyomtatóbarát változat email valakinek

FELHÍVÁS 

Ügyfélszolgálatunkon a következő elérhetőségeken tájékozódhat: 

Hatósági, aktív korúak ellátásával kapcsolatos ügyek: 06 53/511-488 cegled.hatosag@pest.gov.hu

Szociális ügyek: 06 53/ 511-461 cegled.hatosag@pest.gov.hu

Gyámügy (Cegléd):  06 53/511–473 cegled.gyam@pest.gov.hu

Gyámügy (Abony):  06 53/795–361, 06 20/245-8259 abony.gyam@pest.gov.hu

Élelmiszer-biztonsági és Állategészségügy:  06 53/311-929, 06 20/556 – 4077 cegled-elelmiszer@pest.gov.hu

Népegészségügy:  06 53/311-153, 06 53/312-488, 06 20/240-4176 cegled.nepeu@pest.gov.hu

Családvédelmi Szolgálat:  06 20/236-4013 wendlerne.kudar.anna@pest.gov.hu

Foglalkoztatási ügyek:  06 53/314-710 101-es mellék, 06 20/243-0732, 06 20/460–1010, 06 30/346-3252, 06 70/198-7593, 06 20/ 242-9200, 06 70/198-7551, 06 30/758-2302 cegled.foglalkoztatas@pest.gov.hu

További információk: 

email: cegled.jarasi.hivatal@pest.gov.hu   
Hozzászólás: 0 Írta Lőrinczy Veronika  /   2020.március.24.kedd - 16:53:24
Nyomtatóbarát változat email valakinek


Munkavédelmi előírások
 • Védőruha és védőfelszerelés biztosítása
 • A levett védőruha váltása, fertőtlenítése

Személyi fertőtlenítés típusai:
 • Higiénés kézfertőtlenítés: erre a célra engedélyezett fertőtlenítőszer készítményekkel vagy 0,1- 0,2 %-os neomagnol oldattal.

Helyiségek fertőtlenítése:
 • A le és felmosható felületek kezelésére a hypo 2 százalékos oldata vagy az Ultra fertőtlenítőszer 1 százalékos oldata is alkalmas. Fontos, hogy a fertőtlenítő oldatokat legalább 10 percig hagyjuk hatni, csak ezt követően mossuk le tiszta vízzel a felületet.
 • A falakat 10 százalékos klórmész oldattal kell bemeszelni. Az oldat elkészítéséhez 1 kilogramm klórmeszet kell 8 liter vízben feloldani. A klórmészpor használata fokozott elővigyázatosságot igényel. Kerülni kell a por belégzését szembe, nyálkahártyákra való jutását.

Nyílt térben fertőtlenítés (Ólak fertőtlenítése):
 • 10 százalékos klórmész oldattal kell a felületeket kezelni. A klórmész oldat elkészítéséhez 1 kilogramm klórmeszet kell 8 liter vízben feloldani. A klórmészpor használata fokozott elővigyázatosságot igényel. Kerülni kell a por belégzését szembe, nyálkahártyákra való jutását.


Forrás: www.antsz.hu
   
Hozzászólás: 0 Írta Lőrinczy Veronika  /   2020.március.24.kedd - 13:42:51
Nyomtatóbarát változat email valakinek

Az alábbiakban tájékoztatjuk a lakosságot a koronavírus járvány idején a fontosabb telefonszámokról: 


A Polgármesteri Hivatal elérhetőségei: 

Polgármesteri Hivatal központi szám: +36 53 360 135 
Titkárság: +36 53 360 135 / 101 és 107. mellék 
Hatósági és Szociális Ügyek Osztály: +36 53 360 135 / 112, 166 és 171. mellék 
Településfejlesztési Osztály: +36 53 360 135 / 142 és 145. mellék 
Gazdasági Osztály: +36 53 360 135 / 119 és 121. mellék 
Adócsoport: +36 53 360 135 / 124 és 125. mellék 

A Humán Szolgáltató Központ elérhetőségei: 

+ 36 53 562 123 + 36 70 386 6671 + 36 70 517 8674 


Háziorvosok elérhetőségei: 

KörzetHáziorvos neveRendelő telefon
felnőttDr. Abonyi Viktor53/360-113
felnőttDr. Gyuris Valéria53/360-178
felnőttDr. Gorszky Tivadar53/360-513
felnőttDr. Harmath Ferenc53/655-755
6. felnőttDr. Gráf Zsuzsanna53/360-139
7. felnőttDr. Borbély Éva53/655-422
2. gyermekDr. Tóth Katalin53/655-147
3. gyermekDr. Imreh Zsuzsanna53/655-146
4. gyermekDr.Homoki Ildikó53/655-990


   
Hozzászólás: 0 Írta Lőrinczy Veronika  /   2020.március.23.hétfő - 20:01:30
Nyomtatóbarát változat email valakinek
Oldal:  1 2 3 ... 480 481 482

Hírkategóriák